برنامه آموزشی

برنامه آموزش زبان انگلیسی در e-teach متناسب با سطوح مختلف در چهار دوره تدوین شده است. هر دوره شامل تعداد جلساتی با موضوعات مختلف می باشد و در هر جلسه مطالب و دروس متنوعی آموزش داده می شود. جهت اطلاع از جزییات هر دوره آموزشی بر روی سطح مورد نظر و برای دریافت اطلاعات هر جلسه روی آن کلیک نمایید.