e-teach معرفی

اپلیکیشن E-Teach بر مبنای روش منحصر به فرد مهران میرزایی مدرس زبان انگلیسی که از سال 78 روشی مخصوص به خود برای آموزش موثر زبان انگلیسی ابداع نمود، طراحی و توسعه یافته است.
این روش آموزش به گونه ای ابداع شده است که به زبان آموز برای ساختن جملات و برقراری ارتباط، اعتماد به نفس (self confidence) و سرعت عمل (Speed) می دهد.
اپلیکیشن E-teach شامل سه ترم مقدماتی، پیشترفته 1 و پیشرفته 2 می باشد و در فازهای بعدی محتوای درسی موضوعات خاص در موقعیت های مختلف به اپلیکیشن اضافه خواهد شد. همچنین بنا به درخواست علاقه مندان، در حال طراحی بخشی برای تقویت مهارت شنیداری بوده که در اپلیکشن قرار داده می شود.